Anodeguiden - hvilken anode i hvilket vann?

Ditt valg av anode spiller en viktig rolle i beskyttelseskapasiteten, uavhengig av om det er saltvann, brakkvann eller ferskvann. Vi guider deg i riktig retning.

  • Saltvann

Både sink og aluminium fungerer godt i sjøvann. Men når det gjelder et høyere saltinnhold, er aluminium mye mer effektivt. Det krever omtrent 1/3
av vekten for å beskytte den samme overflaten. Så hvis du er i miljøer med høyt saltinnhold, med lav forurensning (forurensning, lavt saltholdighet kan forårsake at aluminium
anoder passiviseres), anbefaler vi at du bruker aluminiumanoder. *

  • Brakkvann

I brakkvann brukes ofte sink eller magnesium. Fortrinnsvis magnesium hvis du ikke er sikker på saltinnholdet. I brakkvann er det ofte mer komplisert å finne
egnende anoder, på grunn av svingninger i resistivitet, pH og bakterier (for å nevne noen), bør flere detaljerte målinger gjøres
før du bestemmer hvilke anoder som skal brukes *


  • Ferskvann

På grunn av sin sterke evne til ikke å passivere og med høy spenning, er magnesiumanoder perfekte for miljøer der det er høy resistivitet (lav saltinnhold) elektrolyt. Korrosjonsnivåer i ferskvann er ofte mindre vanskelige enn høye saltholdige miljøer, men det betyr ikke at katodisk beskyttelse ikke er nødvendig. For ferskvannsmiljøer anbefaler vi Magnesiumanoder *